Odporność dachu na ogień

22 mar, 2013  |    Temat: Dachy, Papa

Bardzo istotna jest odporność na ogień działający bezpośrednio na dachy z pokryciami bitumicznymi. Chodzi o to, aby asfalt, czyli materiał ropopochodny, nie zapalił się na dachu i nie przyczyniał się do rozchodzenia się ognia.

W niezależnych instytutach badawczych przeprowadzane są doświadczenia mające na celu sprawdzenie, czy pokrycie dachowe nie przyczyni się do rozprzestrzeniania się pożaru. Badane pokrycie pomyślnie przechodzi próbę, gdy ogień pochodzący z podpalonego na nim pojemnika z wełną drzewną (w ilości 0,6 kg) poczynił tylko miejscowe szkody i samoczynnie zgasł po 30 minutach od podpalenia.

Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy się upewnić, czy pokrycie zaprojektowane na dachu płaskim ma odpowiednią Klasyfikację Odporności Dachu na ogień zewnętrzny. W celu uodpornienia pokryć papowych na działanie płomieni producenci dodają do asfaltu retardanty, czyli związki chemiczne opóźniające palenie.