Łączenie papy z ociepleniem

17 kwi, 2013  |    Temat: Dachy, Papa

Styropian EPS. Błędne opinie głoszą, że zwykłego białego styropianu nie należy układać bezpośrednio na papach asfaltowych. To nieprawda -asfalt wchodzący w skład papy nie wpływa negatywnie na żywotność czy właściwości termiczne styropianu. Dawne papy smołowe (nie produkowane od kilkudziesięciu lat) mogły szkodzić styropianowi, ale wtedy… nie było styropianu! To mylne przeświadczenie to efekt tego, że niektórzy „fachowcy\” przyklejają styropian do papy lepikami asfaltowymi na zimno. Zawierają one rozpuszczalniki organiczne, a te agresywnie działają na styropian. Papę można kleić różnymi rodzajami do niego lepikiem asfaltowym na gorąco (zwracając uwagę na jego temperaturę!), klejem poliuretanowym albo specjalnym klejem bitumicznym.

XPS – czyli polistyren ekstrudowany. Materiał ten (o bardzo obniżonej nasiąkliwości, do bezpośredniego kontaktu z gruntem) jest produkowany z tych samych surowców co styropian. Jest więc tak samo wrażliwy na rozpuszczalniki organiczne. Natomiast bezpośredni kontakt z papami zupełnie mu nie szkodzi.

Pianka PIR. To odmiana pianek poliuretanowych o charakterystycznej budowie chemicznej z pierścieniowymi wiązaniami poliizocyjanurowymi. Zapewniają one podwyższoną odporność temperaturową i obniżenie stopnia palności materiału. Termoizolacja z pianek PIR ma bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła i jest niewrażliwa na rozpuszczalniki organiczne. Również kontakt z papami asfaltowymi w żaden sposób nie wpływa na jej trwałość.

Wełna mineralna. Kontakt pap asfaltowych z płytami wełny mineralnej niczym nie grozi. Papę należy mocować do płyt mechanicznie specjalnymi łącznikami. Dostępne są też płyty z twardej wełny mineralnej fabrycznie przygotowane przez nałożenie na nie warstwy asfaltu do bezpośredniego zgrzewania z papą.