Jakie pokrycie, takie poszycie

19 maj, 2012  |    Temat: Dachy, Więźba dachowa

Większość pokryć na dachach spadzistych układa się na ruszcie z łat i kontrtat, dlatego można pod nie stosować sztywne poszycie z papą pod-kładową lub folię. Rodzaj wstępnego krycia zależy także od kształtu dachu i kąta nachylenia jego połaci.
Pod dachówki zwykle wybiera się ruszt z łat i kontrłat, pod którym jest rozpięta na krokwiach folia wstępnego krycia. Zamiast niej można ułożyć pełne deskowanie z papą lub folią. Takie rozwiązanie jest zalecane na dachy o kącie nachylenia mniejszym niż 16° dla da-chówek ceramicznych i 22° dla cementowych. Stosowane jest także na dachach o skomplikowanych kształtach lub na ich fragmentach szczególnie narażonych na podwiewanie deszczu pod pokrycie.
Pod blachy tłoczone. Najczęściej układa się je na folii, nad którą mocuje się ruszt z łat i kontrtat. Wybrać trzeba folię o dużej wytrzymałości na temperaturę (od 95 do 120°C), ponieważ blacha mocno się nagrzewa. Sztywne poszycie jest niezbędne, gdy spadek dachu jest na granicy dopuszczalnej przez producenta blach jako minimalna.
Pod blachy płaskie konieczne jest sztywne poszycie, najlepiej z desek ułożonych w od-stępach 2-5-centymetrowych. Jedynie deskowanie w koszach i innych miejscach, w których może płynąć woda, trzeba wykonywać na styk. Ze sztywnego poszycia można zrezygnować tylko w wypadku zastosowania systemowych rozwiązań niektórych producentów oferujących arkusze z gotowymi zatrzaskami w kształcie rąbków stojących i z pionowymi przetłoczeniami usztywniającymi blachę.