Dachówki kształtowe

4 lis, 2012  |    Temat: Dachy, Pokrycia dachowe

Są ułatwieniem dla dekarzy, ale też zapewniają prawidłowe funkcjonowanie i estetykę pokrycia. Dawniej, gdy asortyment dachówek specjalnych był niewielki, trudno było szczelnie i estetycznie przekryć dach o skomplikowanym kształcie. Obecnie nie stanowi to żadnego problemu. Gąsiory zabezpieczają kalenicę i wypukłe naroża dachu. Ich układanie wzdłuż kalenicy zaczyna się od elementów skrajnych, a w przypadku naroży – od dołu. Umożliwia to swobodne spływanie wody. Pierwszy i ostatni element powinny być zamknięte. Może to być specjalny gąsior początkowy lub końcowy albo zwykły z dodatkowym elementem zaślepiającym o wybranym wzorze. Gąsiory przykręca się blaszanymi klamrami do łaty kalenicowej. Na zamówienie można też kupić takie z uchwytami do instalacji odgromowej. Zazwyczaj mają one tę samą cenę co zwykłe.
W miejscach styku gąsiorów zbiegających się z kilku kalenic lub naroży stosuje się łączniki – proste dwustronne, trójniki lub czworniki. Mogą one mieć różne kształty, a nawet zdobienia w postaci figurek lub wieżyczek. Dachówki wentylacyjne są tak ukształtowane, żeby umożliwiały przewietrzanie
pokrycia od spodu, co zapobiega przegrzewaniu oraz gromadzeniu się tam pary wodnej i wilgoci. Dachówki zakład-kowe są z jednej strony mocniej wygięte ku górze, a karpiówki mają uformowane spłaszczenia lub żłobienia, przez które powietrze dostaje się pod pokrycie. Zamiast karpiówek wentylacyjnych można ułożyć zwykłe, ale w taki sposób, aby ich dolna krawędź była lekko uniesiona

-    przez powstałą szczelinę powietrze dostanie się pod pokrycie.
Dachówki wentylacyjne stosuje się zawsze nad oknami dachowymi, kominami, przy mocno ściętych narożach. Są konieczne również na długich połaciach, kiedy wlot przy okapie nie wystarcza do prawidłowej cyrkulacji powietrza pod pokryciem. Ogólne wytyczne każą przyjmować jedną dachówkę wentylacyjną na 13 m2. W przypadku dachów dłuższych niż 4,5 m układa się je wzdłuż kalenicy w trzecim rzędzie od góry, a powyżej 7 m stosuje się jeszcze drugi rząd
w środkowej części. Na krótkich prostych fragmentach połaci, z których nie wystają elementy konstrukcyjne ani okna, dodatkowa wentylacja nie jest potrzebna

-    powietrze dostaje się pod pokrycie przyokapie i ucieka na zewnątrz w kalenicy. Dachówki z uchwytem pod stopień kominiarski są mocniejsze od zwykłych. Pod wąskie stopnie (około 13 cm) wystarcza pojedyncza dachówka, szersze muszą opierać się na dwóch ułożonych obok siebie albo rozdzielonych elementami prostymi. Dachówki mocuje się specjalnymi śrubami do łat dostarczanych w komplecie.