Prawidłowa wentylacja

2 paź, 2011  |    Temat: Dachy, Pokrycia dachowe, Więźba dachowa

Jeśli pod dachem znajduje się poddasze użytkowe, trzeba zostawić między sztywnym poszyciem a izolacją z wełny przestrzeń wentylowaną wysokości 2-3 cm. Będzie nią przepływać powietrze i usuwać wilgoć oraz suszyć wełnę ze skroplin pary. Dzięki temu izolacja termiczna pozostanie sucha i drewniana konstrukcja dachu nie ulegnie zawilgoceniu. Powietrze musi jednak jakoś docierać do przestrzeni wentylowanej. Wlot umiejscawia się więc przy okapie dachu, między krokwiami.

Powietrze wpada tam otworami wykonanymi w desce okapowej, deskach zamontowanych poprzecznie między krokwiami lub przez otwory w podbitce.
Którędy wylatuje? Przez wywietrzniki kalenicowe albo połaciowe. W kalenicy może być pozostawiona szczelina między płaszczyznami sztywnego poszycia z dwóch zbiegających się połaci. Jeśli zamontuje się nad nią wywietrznik, powietrze znajdzie sobie tamtędy ujście. Wylot, zamiast przez kalenicę, może się odbywać przez wywietrzniki połaciowe – zamontowane wzdłuż kalenicy. Wywietrzniki takie poleca się też montować pod i nad wszelkimi „przeszkodami” zakłócającymi przepływ powietrza w szczelinie, na przykład pod i nad lukarnami, oknami dachowymi, kominami. Wywietrzniki dobiera się do rodzaju i koloru gontów. Zarówno wloty, jak i wyloty powietrza warto osłonić siatką o drobnych oczkach (najlepiej drucianą), aby do przestrzeni wentylowanej nie dostawały się ptaki, gryzonie lub owady.
Uwaga! Powierzchnia otworów wentylacyjnych na połaci o nachyleniu 15-25° powinna wynosić 33 cm2 (16,5 cm2 okapi 16,5 cm2 kalenica), na dachu o nachyleniu 26-85° -16 cm2 na każdy 1 m2 jego powierzchni (8 cm2 okap i tyle samo kalenica)Zanim zamontujemy wywietrznik, w sztywnym poszyciu wycinamy otwór, którym będzie uchodziło powietrze ze szczeliny wentylacyjnej
Dolną część wywietrznika przybijamy do połaci, a wokół jego kołnierza nakładamy pas masy klejącej
Po ułożeniu kolejnych rzędów gontów przykręcamy osłonkę wywietrznika. W zbliżony sposób montuje się kominki wentylacyjne stanowiące zakończenia pionów wentylacyjnych lub rur odpowietrzających system kanalizacyjny
Dobrą wentylację kalenicy zapewnia też mata z tworzywa sztucznego niewymagająca stosowania membrany ochronnej. Można przez nią przybijać gonty do sztywnego poszycia