Poprawne rozwiązania

23 lip, 2012  |    Temat: Dachy, Pokrycia dachowe

Każdy dach musi być odpowiednio wentylowany – od tego zależy jego trwałość. Sposób wentylacji musi być dostosowany do rodzaju materiałów wykorzystanych do wstępnego krycia i do funkcji, jaką pełni poddasze. Na nieużytkowym poddaszu ocieplenie najczęściej jest układane na stropie, wtedy między nim a warstwą wstępnego krycia tworzy się naturalna przestrzeń wentylująca ocieplenie i konstrukcję dachu. Na poddaszu musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza. Jeśli poddasze będzie miesz-kalne, izolacja termiczna musi być umiesz-czona w połaciach dachowych. Od budowy dachu i wykorzystanych materiałów zależy wówczas, czy wentylację zapewni jedna, czy dwie szczeliny. W konstrukcjach, w których wstępne krycie stanowi deskowanie pokryte papą lub folia o niskiej paroprzepuszczalności, a pokrycie jest układane na ruszcie, konieczne są dwie szczeliny – jedna między ociepleniem a wstępnym kryciem, druga między wstępnym kryciem a pokryciem. Dużo łatwiej jest wentylować dach, w którym na krokwiach zamocowano folię o wysokiej paroprzepuszczalności – tu wystarczy tylko jedna szczelina nad folią. Wielkość przekroju otworów wentylacyjnych musi stanowić:
- w okapie i na połaci dachu – co najmniej 0,2% powierzchni połaci, jednak nie mniej niż 200 cm2 na 1 m szerokości połaci;
- na kalenicy i na szczytach – 0,05% powierzchni jednej połaci.