Elementy dodatkowe

29 paź, 2011  |    Temat: Dachówki, Dachy, Pokrycia dachowe

Elementy dodatkowe
Oferowane są do każdego rodzaju pokrycia, dzięki czemu powierzchnia dachu może wyglądać jednolicie.
Gąsiory – służą do wykańczania kalenicy i grzbietów dachu. Mocuje się je do łaty kalenicowej specjalnymi klamrami. W niektórych systemach oferowane są tzw. gąsiory początkowe i końcowe, którymi zaczyna się i kończy układanie rzędu gąsiorów. Trójniki – są elementami wykańczającymi połączenie kalenicy i naroża. Nakłada się je na gąsior na brzegu kalenicy. Dachówki skrajne (boczne, krawędziowe, szczytowe) są zakończeniem połaci – mogą być prawe albo lewe. Układa się je wzdłuż krawędzi połaci oraz stosuje do wykończenia miejsc przy oknach i kominach.
Dachówki do montowania stopni i law kominiarskich są wyposażone w specjalne uchwyty służące do przymocowania stopnia lub lawy kominiarskiej. Są mocniejsze od pozostałych dachówek – niekiedy metalowe. Montuje się je przy kominach, wyłazach itp. miejscach.
Pochylą się nad połacią
W podejmowaniu decyzji o wyborze dachówek istotne jest dostosowanie jej typu do stopnia pochylenia połaci dachu. Producenci określają zalecany kąt jej pochylenia. Zależnie od niego wstępne krycie wykonuje się z folii ułożonej na łatach i kontrłatach lub jako sztywne poszycie z folią bądź papą. Ten ostatni sposób przygotowania poszycia jest konieczny, gdy dachówki będą układane na dachu o kącie nachylenia mniejszym o 6-10° niż zalecany. Niektórzy producenci określają także minimalny i maksymalny kąt nachylenia połaci, które są nieprzekraczalne.