Jak konserwować

3 lis, 2011  |    Temat: Dachówki, Dachy, Pokrycia dachowe

Białe lub szare zacieki powstają przez wypłukiwanie i wykruszanie się zaprawy tynkarskiej, np. z lukarn lub kominów. Aby się ich pozbyć, trzeba naprawić tynk lub zastąpić go np. oblicówką. Na terenach przemysłowych dachówki pokrywają się czarnym nalotem, niszczącym ich wierzchnią warstwę. Są firmy usuwające takie zabrudzenia, ale wcześniej dachówki trzeba zdjąć z połaci.
Zielony nalot – z glonów, mchów lub porostów – nie świadczy o wadzie pokrycia. Zła wentylacja dachu zwiększająca wilgotność dachówek może nasilić rozwój dachowej flory. Pojawia się ona także w miejscach słabo nasłonecznionych. Połacie, na których flory jest niewiele, wystarczy kilkakrotnie zmyć wodą z detergentem, np. płynem do mycia naczyń, a potem pokryć preparatem biobójczym. Jeżeli flora jest bujna, najlepiej od razu zastosować środek biobójczy. Po takiej aplikacji powierzchnia dachu przez 12 godzin nie powinna zostać zmoczona. Sposobem zapobiegania zazielenieniu dachu jest stosowanie elementów miedzianych, które wytwarzają jony zapobiegające rozwijaniu się flory. Można też zamontować miedziane kształtki albo taśmę.