Dach mansardowy

3 mar, 2011  |    Temat: Dachy, Pokrycia dachowe, Więźba dachowa

To dach o bardzo skomplikowanej konstrukcji pozwalający jednak maksymalnie wykorzystać powierzchnię poddasza. Ten rodzaj dachu to dach czterospadowy nawiązujący do dwuspadowego. Połacie są łamane w taki sposób, że każda z nich składa się z dwóch
na część połaci ma duży kąt nachylenia, nawet powyżej 80° – w tym fragmencie dach jest zatem bardzo stromy, w zasadzie zastępuje ścianę zewnętrzną. Część dachu usytuowana powyżej ma łagodny spadek – w tym fragmencie dach jest bardzo płaski. Jego konstrukcja umożliwia rozbudowę poddasza i dodanie lukarn. Znajduje zwolenników wśród wielbicieli rozwiązań nastrojowych – ujmuje odważną falistą linią dachu i zaokrągleniami jego elementów. Budynkowi przykrytemu dachem mansardowym można nadać cechy domu z dachem dwuspadowym. Na kształt pomieszczeń ma wpływ przede wszystkim stroma dolna część dachu. Ponieważ stopień nachylenia jest niewielki, ściany ze skosami niewiele różnią się od pionowych. Miejsca pod skosami są stosunkowo wysokie. Dach o mniejszym kącie nachylenia – nawet 15° – znajduje się w wyższej części poddasza i nie wpływa na sposób jego zagospodarowania.
Może się zdarzyć, że w żadnym miejscu wysokość nie będzie mniejsza niż 1,9 m. W naszym przykładzie połacie dachu mają spadek 75 i 15°.

Okazała lukarna z balkonem dodatkowo zwiększa ilość miejsca na poddaszu
Im większe nachylenie dolnej połaci dachu mansardowego, tym więcej miejsca na poddaszu